lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Utrustning

EIT har en hel del avancerad utrustning bl.a. för att göra mätningar på kretsar och system med höga frekvenser.Probstation

Karl Suss. Kompatibel för mätningar på upp till 110GHz.
Kontaktperson: Göran Jönsson

Prob Prob Prob


Laser

New Wave. För kapning av ledare på chip.
Kontaktperson: Göran Jönsson

Laser Laser Laser


Oscilloskop

LeCroy. För mätningar på upp till 100 GHz.
Kontaktperson: Göran Jönsson

Oscilloskop    


Nätverksanalysator

Agilent Technologies. Kompatibel för mätningar på upp till 67 GHz.
Kontaktperson: Göran Jönsson

Nätverksanalysator    


Fasbrusmätare

Europtest PN-9000. En helautomatisk utrustning för att mäta fasbrus på oscillatorer med frekvens upp till 18 GHz.
Kontaktperson: Göran Jönsson

Fasbrusmätare Fasbrusmätare Fasbrusmätare