lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Samverkan

Vi på EIT strävar efter att våra aktiviteter inom utbildning och forskning ska vara relevanta och eftertraktade av det omgivande samhället. Vi arbetar därför med flera sorters samverkan.

Examensarbeten

Många av våra examensarbeten utförs i samverkan med företag. Det kan röra sig om undersökning av nya koncept eller arbetsmetoder, där studenten arbetar antingen på företaget eller på institutionen. Den slutliga examensarbetsrapporten måste vara öppen, vilket inte hindrar att flera examensarbeten leder fram till resultat som kan patenteras.

Se våra sidor om examensarbeten för mer information.

Gästföreläsningar

I flera av våra kurser har vi inslag av gästföreläsningar från omgivande företag. Detta ger studenterna möjlighet att få en insyn i de konkreta problemområden som företagen arbetar inom, och företagen kan få direkt kontakt med potentiella examensarbetare eller rekryteringar. Ta direkt kontakt med respektive kursansvarig (kontaktinfo finns på varje kurshemsida), eller med vår studierektor.

Flera av EIT:s forskare deltar också i Lunds universitets utåtriktade verksamhet med olika former av föreläsningar, till exempel NMT-dagarna, Vattenhallen Science Center och Forskarturnén.

Uppdragsutbildning

Är du intresserad av att kompetensutveckla din personal inom något av våra områden? Vi kan arrangera uppdragsutbildning; enklast är detta då vi kan utgå från det kursutbud vi redan erbjuder, men även andra områden kan förekomma. Ta kontakt antingen med vår studierektor, prefekt eller Lund University Commissioned Education.

Forskningsprojekt

Vår verksamhet består till drygt 2/3 av forskning, varav nästan 3/4 är externt finansierad. Den externt finansierade forskningen, och en väsentlig del av den internt finansierade, genomförs i stark samverkan med företag. Detta sker på flera sätt, till exempel genom direkt deltagande i projekten, som initiativtagare och support vid ansökningsskrivande, deltagare i referensgrupper, eller som finansiär av uppdragsforskning.

Om du är intresserad av att samverka med våra forskare, ta en titt under våra forskargrupper, eller fråga vår biträdande prefekt eller prefekt.

Industridoktorander

En stark möjlighet till samverkan och kompetensutveckling för företag är industridoktorander. Detta är en speciell form av forskarutbildning där en person på ett företag, inom ramen för sin anställning på företaget, får möjlighet att genomgå forskarutbildning med handledning hos oss. Det finns flera olika anslag som kan sökas gemensamt av institutionen och företaget för att finansiera verksamheten. Ta kontakt med den forskare eller forskargrupp som kan tänkas vara av intresse (se kontaktinformation under föregående rubrik).

LTH Open Door

För att särskilt stärka förutsättningarna för små startup-företag i vårt närområde, deltar vi i LTH Open Door (se särskild rubrik till vänster). Inom ramen för detta kan ett mindre företag få tillgång till delar av våra labbresurser, som kan vara av värde särskilt vid utveckling och verifiering av prototyper.

Spin-offs

Flera företag har sitt ursprung inom ramen för den forskning som genomförts vid institutionen. Exempel på dessa är (se även sammanställning för LTH)

  • Acconeer – effektsnåla radarsensorer
  • C2Amps - licenser och produkter inom området av transistorer och hårdvarukomponenter
  • Goalart – mjukvara för felsökning i komplexa tekniska system
  • Mistbase - trådlösa kommunikationslösningar inom IoT (uppköpt av ARM)
  • Phase Holographic Imaging  – teknik för digital Holografi för främst medicinska studier
  • Xenergic - teknologi för digitala minnen