lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETE055 Elektromagnetisk fältteori

Tentamen

2016/2017


 Tentamen ligger enligt schemat

Förhandsanmälan är obligatorisk till alla omtentor (ej ordinarie tentatillfälle för kursanmälda studenter). Anmälan till omtentan sker via studentportalen.