lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETE055 Elektromagnetisk fältteori

Seminarium

2016/2017


Seminarieledare: Anders Karlsson, tel. 046-222 40 89.

I kursen ingår två seminarier:

På seminarerna kommer vi med gemensamma krafter att räkna typiska tentatal i elektrostatik och magnetostatik. Diskussionsuppgifter och lösningsstrategier kommer också att presenteras.