Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Resultat

ESS040 Digital signalbehandling, 2016/2017


NEW: Resultat från Tentamen (ESS040 samt ETI265) från Aug 21, 2017 kan hämtas!

Resultat från Tentamen (ESS040 samt ETI265) från Dec 22 2016 kan hämtas!

Resultat från Tentamen (ESS040 samt ETI265) från Jan 04 2017 kan hämtas!

Resultaten från tentamen kan nu hämtas!

OBS! Ni skall lägga till era poäng från Resultat_Inlämningsuppgifter för att få slutpoäng!

En lista på godkända laborationer kan hämtas! Kontrollera gärna att ni finns med på listan med kryss (x) i kolumnen "Approved on ALL"!

OBS! Alla resultat som ligger 0.1 poäng under gränserna kommer automatiskt att kontrollrättas när tentapoäng och poäng från inlämningsuppgifterna har förenats i systemet. De slutliga betygen kommer att synas i LADOK.

Ni kan from idag eftermiddag (den 15:e nov) kolla era tentor hos administratörer på EIT (3:e vån). Om ni tycker att rättningen bör ändras/uppdateras; kontakta läraren så bestämmer vi en tid för att gå igenom er tentamen. Markera tydligt vilka delar som bör kontrolleras.


Tentamen ger maximalt 5 poäng som tillsammans med maximal utdelning på inlämningsuppgifterna ger 6 poäng. Gränsen för godkänd går vid 3.0 poäng, och övriga gränser ges av;

0-2.9 - Underkänd

3.0-3.9 - Godkänd med betyg 3

4.0-4.9 - Godkänd med betyg 4

5.0-6.0 - Godkänd med betyg 5

Sidansvarig: |