Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Inlämningsuppgifter

ESS040 Digital signalbehandling, 2016/2017


Information kring kursens 2 inlämningsuppgifter/duggor.

Kursen innehåller två obligatoriska inlämningsuppgifter som vardera ger maximalt 0.5 poäng, dvs maximalt totalt 1.0 poäng som läggs till tentamenspoängen. Dessa två inlämningsuppgifter kommer att läggas ut här enligt nedanstående tids-schema;

Inlämningsuppgift 1 - Har nu lagts ut och skall lämnas in inom en vecka, dvs senast den 29:e september kl 17.00 i kursens postfack på 3:e våningen i E-huset.

SVAR_Inlämningsuppgift_1 - Kan nu hämtas.

Inlämningsuppgift 2 -  Har nu lagts ut och skall lämnas in inom en vecka, dvs senast fredagen den 14:e oktober kl 17.00 i kursens postfack på 3:e våningen i E-huset.

SVAR_Inlämningsuppgift_2 - Kan nu hämtas.

Resultat_Båda_Inlämningsuppgifter - Kan nu hämtas.


Tentamen kommer att ge maximalt 5 poäng som tillsammans med maximal utdelning på inlämningsuppgifterna ger 6 poäng. Gränsen för godkänd går vid 3.0 poäng, och övriga gränser ges av;

0-2.9 - Underkänd

3.0-3.9 - Godkänd med betyg 3

4.0-4.9 - Godkänd med betyg 4

5.0-6.0 - Godkänd med betyg 5

Sidansvarig: |