Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Laborationer

ESS040 Digital signalbehandling, 2016/2017


Laborationsinstruktioner kan laddas ner här (The laboration instructions can be found here).

Läs igenom introduktionen och utför förberedelseuppgifterna innan laborationen!

Filer: laboration-files.zip

Laboration 1: A System for Recording

Laboration 2: Delay Processor

Laboration 3: IIR Filter Design

Laboration 4: Image Filtering

Laborationerna kommer att utföras i grupper om två studenter vid varje dator. Ni kan antingen välja laborationspartner inför labben, eller så kan grupperingen ske vid labtillfället. Studenter tillåts laborera ensamma om datorplats finns.

Sidansvarig: |