lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ESS010 Elektronik

Gruppindelning

2016/2017


Övnings-och labgrupper

Det finns 9 laborations- och övningsgrupper (E1.01-E1.09), vilka är samma som faddergrupperna. Faddergrupp 10 ingår i E1.09.

Nya studenter ej i faddergrupp: Gör laborationerna/övningarna med grupp 1-3.

Omregistrerade studenter: Gör laborationerna/övningarna med grupp 4-6.

 

Sidansvarig: Erik Lind |