Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projekt

ESS010 Elektronik, 2016/2017


 

Projekt

Läsperiod 3 (Vt1) ägnas åt ett projekt. Projektet görs i grupper om fyra studenter med slumpmässig sammansättning. Projektansvarig: Johannes Svensson, johannes(AT)eit.lth.se, tel.~222 9125  (AT=@), rum: E2322

Slides från introduktion till projektet

Utförliga beskrivningar av regler, hålltider och projektförslag finns på den här länken.

Projektgrupperna är slumpade

grupper (161220 - med projekt och handledare)

Listan finns både i nummer och namnordning så att ni lättare hittar er grupp.

Efter att ni meddelat vilket projekt ni vill göra (från listan eller eget förslag) senast mån 19/12 så kommer listan uppdateras med projekt och handledare.

---

Komponentlista över över komponenter som finns i lager på EIT.

Beställningar av komponenter via google forms. Senast tisdagar kl 13 för leverans till labbet senast fredag kl 10.


Tips för felsökning av kretsar  finns här.

kretsar med operationsförstärkare  (hyperphysics)

kretsar med operationsförstärkare  (electronics tutorials)

Exempelkretsar med möjlighet att simulera (falstad)

Om du vill simulera en krets innan du bygger den kan du använda dig av ett simuleringsprogram. Det finns ett antal sådana att ladda ner från nätet. Ett av de enklaste är LTSpiceIV. Du finner det på den här sidan, finns både för Windows och  för Macintosh. Det finns exempel på hemsidan där PC-versionen kan laddas ner som ger den hjälp man behöver för att komma igång.

---

Ni ska under LV1 (16/1-20/1) ha ett ett första obligatoriskt handledarmöte. OBS, ni ansvarar för att boka upp mötet.

Handledare för projekten är:

Johannes Svensson (JS)
Erik Lind (EL)
Sebastian Heunisch (SH)
Fredrik Lindelöw (FL)
Markus Hellenbrand (MH)
Richard Lundin (RL)
Adam Jönsson (AJ)

---

Information of databassökning från biblioteket

Föreläsning om rapportskrivning (Pär Nilsson)

Råd och riktlinjer för rapportskrivning

Instruktioner för rapporten

 

Muntlig redovisning av projektet

 • Obligatorisk närvaro för alla gruppmedlemmar.
 • Fyra grupper samlas för redovisning för varandra följt av demonstration av projekten i labbet (alternativ under presentation om ni har gjort en "portalbel" krets").
 • Varje grupp redovisar i max 12 minuter, följt av en kort frågestund.
 • 1-2 personer ur gruppen kan redovisa.
 • Projektor och PC  finns, lämpligen har man sin presentation på en sticka som .pdf eller i powerpointformat. Egen dator är ok, men ska testas innan eftersom tiden är kort.
 • Introducera direkt vilka ni är och vad presentationen kommer att handla om.
 • Ha max 3-4 punkter med kortfattad information + max 2-3 bilder på varje slide. Lite info på varje slide och istället fler slides är ofta bäst.
 • Bilder (+munlig förklaring) säger mer än lång skriven text.
 • Endast ett "ämne" per slide.
 • Tänk på att axlar, färger i figurer etc. kan behövas ändras för ppt jämfört med i rapporten.
 • Formulera en tydlig genomtänkt avslutade mening.
 • Öva (minst 3 gånger) inför resten av gruppen. Många lägger 2-3 h på att göra en snygg presentation och ingen tid på att repetera vilket är en dålig idé.

 

--------

 

Sidansvarig: Erik Lind |