Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

ESS010 Elektronik, 2016/2017


Kursbeskrivning

Kursen går under läsperioderna Ht1-Vt1 och ger grunderna i kretsteori och elektronik. Den avslutas med ett projekt som förbereds i Lp Ht2 och utförs under Lp Vt1.
 
Pedagogisk idé:  Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbete. Föreläsningarna ger
  • den grundläggande teorin för elektriska kretsar
  • sambandet mellan spänning och ström för de vanligaste komponenterna
  • metoder för analys av elektriska kretsar  
Övningarna ägnas åt problemlösning. De ger studenterna förmågan att analysera kretsar och ökar förståelsen för grundläggande storheter såsom spänning, potential, ström, effekt, energi och förstärkning. Varje nytt avsnitt inleds med relativt enkla problem och därefter ökas svårighetsgraden så att studenten också tränas i att lösa avancerade problem. 
 
Laborationerna ger studenterna färdighet att bygga kretsar, mäta likspänningar och tidsvarierande spänningar och att felsöka kretsar. Studenten lär sig använda multimetern, funktionsgeneratorn och oscilloskopet. Den första laborationen inleds med självverksamhet där studenterna utan handledning bygger enkla kretsar och utför mätningar med mutimeter och oscilloskop. Studenterna har då tillgång till laborationslokalerna.
  
Varje student får vid kursstarten ett labkit med multimeter, kopplingsplatta, avbitartång och ett stort antal komponenter. Labkittet används i projektet och i laborationerna, för att utföra en obligatorisk inämningsuppgift och till eget experimenterande. Inlämningsuppgiften är att på egen hand bygga en krets och redovisa denna med en muntlig presentation. 
 
Kursen avslutas med ett projektarbete där studenterna i små grupper konstruerar och bygger en avancerad krets. Projektet redovisas skriftligt och muntligt. De skriftliga rapporterna granskas både vetenskapligt och språkligt.
 
Examinationen sker efter de kursmål som finns beskrivna för kursen i KA.
 
Innehåll: 
Analys av elektriska kretsar: Ström, spänning, strömkällor, spänningskällor, resistorer, kondensatorer, induktorer, dioder, transistorer, impedans, admittans.  Kirchhoffs lagar, nodanalys, tvåpolsekvivalenter. Kretsars tids- och frekvensegenskaper. Metoder för analys av växelströmskretsar. Förstärkare, operationsförstärkare och deras kopplingar. 
 
Signaler: Analoga och samplade signaler. Signalers tids- och frekvensegenskaper. Insignal- utsignalsamband. Överföringsfunktion. 
 
Mätteknik: Funktionsgeneratorn, oscilloskopet och multimetern. 
 
Tillämpningar: Signal- och effektanpassning. Förstärkare, analog-digitalomvandling, enkel strömförsörjning. Enkla analoga filter. Bodediagram.
 
Projektarbete med rapportskrivning: Projektarbetet genomförs som ett mindre industriprojekt i grupper om ca 4 personer. Projektuppgiften bestäms av gruppen och omfattar i de flesta fall konstruktion och tillverkning av en relativt avancerad elektronisk krets. Projektet redovisas skriftligt i en teknisk rapport och muntligt på ett seminarium.  
 
 

 

Sidansvarig: Erik Lind |