lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT020 Digitalteknik

Kursinformation

2016/2017


 

Målet med kursen är att behandla strukturerade metoder för konstruktion av digitala system, baserade på begreppet tillståndsgrafer. Tillståndsgrafen är ett användbart verktyg när man bygger en modell av ett system. Modellen kan sedan realiseras med ett sekvensnät, som är uppbyggt av logiska kretsar och fördröjningselement. Det är en central del i kursen att förstå begreppet tillståndsgrafer och hur olika metoder kan användas i realiseringskedjan så att den slutliga kretsen innehåller så få grindar som möjligt, vilket i sin tur ger en liten chipyta i en hårdvarurealisering.

Kurskod: EIT020
Kurspoäng: 9 hp
Kursen går under: HT1 and HT2 
Föreläsare och examinator: Thomas Johansson

Kurssekreterare: EIT's studentexpedition (Marianne Greiff Svensson)

Kursinformation: coming...

Studenter: Obligatorisk för D2 och E2; Valfri för F2 och C3.

Examination: Skriftlig tentamen samt laborationer