lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT020 Digitalteknik

Litteratur

2016/2017


Kursboken heter Design of Digital Circuits - a systems approach, skriven av Rolf Johannesson och Ben Smeets.

Kursboken är samma som 2015 och snarlik tidigare års versioner.

Kursbok, labbhäfte och lösningar köpes på KFS. Övningsuppgifter finns i kursboken.