Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Presentations

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Listan läses så här. Varje respondent (den som skrivit en rapport) har ett nummer, t ex Aegir har nummer 1. I kolumn opponent står nummer på den som ska opponera. På Aegirs rad står nummer 19, och det är Gustav som är opponent på Aegirs rapport. I kolumnen läser rapport står de rapporter som respektive person ska läsa. Aegir ska alltså läsa rapport av person med nummer 19, 20, 21, 22 och 23.

Rapporterna är länkade till respketive namn. Om man vill läsa Aegirs rapport så klicka på hans namn. 

Nr Respondent Email Opponent Läser rapport
1 ATLASON AEGIR aegir.atlason.063@student.lu.se 19 20, 21, 22, 23
2 AUSTIN GREGORY gregory.austin.153@student.lu.se 20 21, 22, 23, 24
3 AXELSSON AHL DAVID david.axelsson_ahl.440@student.lu.se 21 22, 23, 24, 25
4 ELVHAMMAR RICHARD richard.elvhammar.950@student.lu.se 22 23, 24, 25, 26
5 GABRIEL JOHANSSON MAURITS maurits.gabriel_johansson.245@student.lu.se 23 24, 25, 26, 27
6 HESSLOW PETER peter.hesslow.947@student.lu.se 24 25, 26, 27, 28
7 HOLMQVIST BENJAMIN benjamin.holmqvist.963@student.lu.se 25 26, 27, 28, 29
8 ISAKSSON DAG dag.isaksson.381@student.lu.se 26 27, 28, 29, 30
9 JOHANSSON NIMER nimer.johansson.498@student.lu.se 27 28, 29, 30, 31
10 KALPAKI STAVROS stavros.kalpaki.1725@student.lu.se 28 29, 30, 31, 32
11 KRISTIANSSON EMIL emil.kristiansson.485@student.lu.se 29 30, 31, 32, 33
12 KÜTTNER ACKE acke.kuttner.618@student.lu.se 30 31, 32, 33, 34
13 LARSSON ISAC isac.larsson.377@student.lu.se 31 32, 33, 34, 35
14 LINDGREN VIKTOR viktor.lindgren.035@student.lu.se 32 33, 34, 35, 36
15 MAHMOUD MUTHANNA ALI ali.mahmoud_muthanna.957@student.lu.se 33 34, 35, 36, 37
16 MIJATOVIC DRAZEN drazen.mijatovic.934@student.lu.se 34 35, 36, 37, 1
17 adnan.mohamed.041@student.lu.se 35 36, 37, 1, 2
18 NGUYEN MARTIN martin.nguyen.856@student.lu.se 36 37, 1, 2, 4
19 NILSSON GUSTAV gustav.nilsson.459@student.lu.se 37 1, 2, 3, 4
20 NILSSON OLA ola.nilsson.893@student.lu.se 1 2, 18, 19, 21
21 OTHMAN AHMED ahmed.othman.163@student.lu.se 2 17, 18, 19, 20
22 PAULSSON LOTTA lotta.paulsson.613@student.lu.se 3 16, 17, 18, 19
23 PETERSSON JACOB jacob.petersson.541@student.lu.se 4 15, 16, 17, 18
24 PHU THIEN LAI thien_lai.phu.503@student.lu.se 5 14, 15, 16, 17
25 PLATO SIMON simon.plato.619@student.lu.se 6 13, 14, 15, 16
26 RIKNER CARL carl.rikner.976@student.lu.se 7 12, 13, 14, 15
27 SCHLIKER NIKLAS niklas.schliker.059@student.lu.se 8 11, 12, 13, 14
28 SING ANANT-BIR anant-bir.singh.683@student.lu.se 9 10, 11, 12, 13
29 SKARHAMMAR MARKUS markus.skarhammar.387@student.lu.se 10 9, 11, 12, 13
30 STRANDMARK OSCAR oscar.strandmark.187@student.lu.se 11 8, 9, 10, 12
31 SUNNANVÄDER JOHANNES johannes.sunnanvader.162@student.lu.se 12 7, 8, 9, 10
32 DAHLGREN JESPER jesper.dahlgren.066@student.lu.se 13 6, 7, 8, 9
33 HELLBERG ARTUR dat13ahe@student.lu.se 14 5, 6, 7, 8
34 PERSSON FREDRIK fredrik.persson94@gmail.com 15 4, 5, 6, 7
35 FARRE SIMON

simon.farre.x@gmail.com

16 3, 4, 5, 6
36 LILJA TOBIAS tobias.lilja.549@student.lu.se 17 2, 3, 4, 5
37 GUSTAFSSON CARL carl.gustafsson.396@student.lu.se 18 1, 2, 3, 4
38 PERSSON FREDRIK fredrik.persson94@gmail.com 39  1, 3, 5, 7
39 ROSENSTRÖM ERIK erik.rosenstrom.702@student.lu.se 38   2, 4, 6, 8

 

Reservtillfället 

Anmälda till reservtillfället är:

Tobias Lilja

Simon Farre

Jens Nilsson

Dag Isaksson