lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIA01 Elektronik för D

2014/2015 Ht2-Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Bertil Larsson
   
Lärare: Anders J Johansson
  Bertil Larsson
  Cezar Zota
  Dimitrios Vlastaras
  Elvedin Memisevic
  Ivaylo Vasilev
  Jun Wu
  Martin Berg
  Muhammad Atif Yaqoob
  Richard Lundin
  Sebastian Heunisch
  Zachary Miers
   
Kursperiod: 2014-12-08 -> 2015-05-29
Poäng: 8.0 HP