lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETEN15 Acceleratorer, partiklar och fält

2013/2014 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Richard Lundin
   
Lärare: Anders Karlsson
  Richard Lundin
   
Kursperiod: 2014-01-21 -> 2014-03-08
Poäng: 7.5 HP
Sidansvarig: |