Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Tentamen

ETEN15 Acceleratorer, partiklar och fält, 2013/2014


Tentamen 14 03 13, lösningar

Tentamen 13 03 14lösningar

Tentamen 12 03 08 Kommentar till uppgift 5c: Eftersom tvärsnittet är kvadratiskt blir både TE10 och TE01 grundmoder. Det är då inte helt klart vad man menar med bandbredd. De som svarade att bandbredden är noll fick också rätt.

The table of formulas is under Kursmaterial 

 

Sidansvarig: |