lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI160 Medicinsk signalbehandling

2011/2012 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Leif Sörnmo
   
Lärare: Leif Sörnmo
   
Kursperiod: 2012-03-14 -> 2012-05-20
Poäng: 6.0 HP