lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT080 Informationsteori

2011/2012 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Stefan Höst
   
Lärare: Adnan Prlja
  Stefan Höst
   
Kursperiod: 2012-03-14 -> 2012-05-20
Poäng: 7.5 HP