lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI170 Integrerad radioelektronik

2011/2012 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Henrik Sjöland
   
Lärare: Carl Bryant
  Henrik Sjöland
  Waqas Ahmad
   
Kursperiod: 2012-01-17 -> 2012-03-04
Poäng: 6.0 HP