lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI180 DSP-design

2011/2012 Ht2

Kursfakta


Kursansvarig: Viktor Öwall
   
Lärare: Chenxin Zhang
  Hemanth Prabhu
  Isael Diaz
  Peter Nilsson
  Reza Meraji
  Viktor Öwall
   
Kursperiod: 2011-10-25 -> 2011-12-10
Poäng: 6.0 HP