lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT015 Säkra system och applikationer

2011/2012 Ht1

Kursfakta


Kursansvarig: Ben Smeets
   
Lärare: Ben Smeets
  Martin Ågren
   
Kursperiod: 2011-08-29 -> 2011-10-14
Poäng: 7.5 HP