lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EIT015 Säkra system och applikationer

Kursinformation

2011/2012


1. Kursens benämning:
Säkra System och Applikationer ( Secure Systems and Applikations)

2. Kursens poängtal: 7,5p Nivå G2

3. Målet med kursen: Målet med kursen är att visa hur olika säkerhets protokoll och kryptografiska metoder tillämpas för att skapa säkra applikationer samt att visa hur man ska analysera system där datorintrång har förekommit. Studenten kommer blir förtrogen med de viktigaste grundmekanismer och får insikt hur man använder dessa mekanismer på ett korrekt sätt i för att få en säker applikation. För att uppnå detta kommer studenten att bekanta sig med vissa attack tekniker.

4. Kursinnehåll: Computer Forensics, Denial of Service (DOS) attacks, Internet security, Public Key Infrastructure (PKI) (certifikat, revokering, CA, RA, X509), E-commerce (”Amazon.com”, ”SET”, ”E-cash”), DRM (ebook, OMA DRM Phase 2), Smarta kort (grund koncept, ISO standard, attacker, GSM/WIM, bank/cash kort, token) , Säkra nätverk (revisit: IPSEC/VPN, TLS, SSL och GSM/UMTS)

5. Kursplan: Föreläsningar: 28 timmar, Projektuppgifter/Hemuppgifter: 90 timmar, Självstudier: 57 timmar. Laborationsmoment kommer att ingå in projektarbeten.

6. Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar samt artiklar.

7. Förkunskapskrav: Datasäkerhet (5p) eller kryptoteknik (5p) eller motsvarande, D,E eller F.

8. Prestationsbedömning: Obligatoriska hemuppgifter och projektuppgifter samt laborationer som ger betyg 3 eller 4. Efter väl godkänd betyg på kursarbetet sker skriftlig tentamen för betyg 5.

9. Betygsgrader: U 3-5

10. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska