lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIN05 Avancerade AD/DA Omvandlare

2010/2011 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Pietro Andreani
   
Lärare: Dejan Radjen
  Pietro Andreani
   
Kursperiod: 2011-03-14 -> 2011-05-20
Poäng: 6.0 HP