lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Inlämningsuppgifter

2008/2009


 

Vi använder egenutvecklad matlab kod samt kommersiell programvara (EField, CST, COMSOL) i de tre datorlabborationerna och inlämningsuppgifterna.
 1. finita differanser i tidsdomänen (FDTD)
  1. 30/10
  2. 31/10
  3. 4/11
  4. redovisas senast på föreläsningen (10-12) den 11/11
 2. finita elementmetoden (FEM)
  1. 11/11
  2. 13/11
  3. 14/11
  4. redovisas senast på föreläsningen (13-15) den 21/11
 3. momentmetroden (MoM)
  1. 18/11
  2. 20/11
  3. 25/11
  4. redovisas senast på föreläsningen (13-15) den 4/12