lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIN80 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs

2018/2019 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Frida Sandberg
   
   
Kursperiod: 2019-01-15 -> 2019-03-17
Poäng: 7.5 HP