lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF40 Digitala och analoga projekt

Utrustning

2018/2019


De flesta digitala konstruktioner i denna kurs kräver någon typ av mikroprocessor. Vi använder Motorolas 68008 (68000 med 8-bitars buss) och AVR AT Mega16. Dessa processorer har sinsemellan olika prestanda och vitt skilda användningsområden.

Gemensamt för utrustningen är att användaren har möjlighet att testa sin konstruktion och sina program under realistiska former; inga simuleringar utförs alltså, utan all testning sker i full fart och med den byggda konstruktionen inkopplad.

Analoga kostruktioner byggs och testas i labbet. Förutom oscilloskop, signalgeneratorer mm, finns där en Audio Precision System II för audiomätningar. Vanliga komponenter finns på plats, specialkomponenter kan beställas. Vid behov/intresse kan kretskort också tillverkas. Dessa kan då ritas i CAD-programmet Eagle. 

 

Utvecklingssystem för AVR AT Mega16, Atmel JTAG ICE

Emulator, Atmel JTAG ICE.

Prestanda:

  • exekverar med målsystemets kristallfrekvens (upp till 16MHz)
  • emuleringsminne 16kb
  • många brytpunkter i program
  • högnivådebugger
  • Programmering i C eller assembler.

Utvecklingssystem för 68008, it-68

En emulator utvecklad vid institutionen.

Prestanda:

  • maximal klockfrekvens (10 MHz)
  • emuleringsminne 1 Mb
  • 8 brytpunkter i program en hårdvarubrytpunkt
  • Programmering sker i C (assembler möjligt).