lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF40 Digitala och analoga projekt

Kursinformation

2018/2019


Denna kurs är på 7,5 hp och genomförs under en läsperiod. Kursen ges under läsperioden VT1.

Digitala och analoga projekt är en konstruktionskurs som kräver mycket självständigt arbete. Avsikten är att ge dig som elev, ett begrepp om hur konstruktionsarbete går till. Tanken är att du med eventuellt lite hjälp ovanifrån (handledaren) ska kunna prestera en fungerande prototyp med tillhörande dokumentation. Konstruktionen kan du sedan få köpa till självkostnadspris. Konstruktionsuppgifter kan hämtas ur en uppgiftskatalog. Observera att uppgifterna gärna får ändras och att du får komma med helt egna idéer. Om du hittar på en egen uppgift, så tänk på att någon annan också måste nappa på din idè. Du får möjlighet att presentera ditt eget förslag vid kursstarten. Du skall alltid diskutera ditt förslag med någon av handledarna i förväg. Försök att ha ett gott begrepp om uppgifterna när du kommer till kursstarten, så att gruppindelning och val av uppgifter inte tar för lång tid.

De digitala uppgifterna kan lösas med olika utvecklingshjälpmedel:

    
 • Utan mikroprocessor: Lattice ispDESIGN, logikanalysator.
 • Med mikroprocessor: AVR Mega16, AVR JTAG ICE eller MC68008, Emulator it-68.

De analoga uppgifterna löses med den mätrustning som finns i labbet, till exempel har vi en Audio Precision System II för att mäta audioprojekt. Komponenter från förrådet kompletteras med beställningar av specialkomponenter som kan behövas. Kretskort kan vid intresse tillverkas och CAD av dessa kan då ske med Eagle. 

Nedanstående numrering hänför sig till de sju veckorna du har på dig. Du måste hålla detta schema!

 • Vecka 1: Under denna vecka skall du sätta dig in i och formulera problemet. Resultatet av detta skall vara en kravspecifikation, totalt en A4-sida. Problemställningen skall diskuteras med handledaren och kravspecifikationen skall godkännas. Senast i slutet av veckan skall denna lämnas till handledaren för att senare införlivas med rapporten.
  •  Måndag  Handledaren går igenom de olika uppgifterna och de deltagare som har egna förslag presenterar dessa. Grupper och uppgifter bestäms, samt genomgång av AVR ATMega16 och MC68008.
  • Fredag  är absolut sista tidpunkten för att lämna in kravspecifikation. I denna vecka ingår ett obligatoriskt laborationstillfälle för de digitala projekten och beroende på vilken processor du valt skall du anteckna dig på en lista, ( finns hos handledarna) vilken tid du väljer.
 • Vecka 2: I slutet av veckan (gärna tidigare) skall ditt arbete resultera i ett blockschema och en programskiss. Du skall också visa upp ett förslag till kopplingsschema så handledaren kan godkänna lösningen och du kan börja bygga. Komponentbeställning sker nu för de analoga projekten. Schema och programskiss (som skall vara en flödesplan, pseudokod eller annat lämpligt underlag) skall också ingå i den slutliga rapporten.
 • Vecka 3: Bygge av maskin och skrivande av program. Enkla tester av konstruktionen.
 • Vecka 4--6: Fortsatt bygge och programmerande. I vecka fyra (analoga: vecka sex) skall ni avrapportera till handledarna och då bör hårdvaran fungera. Beroende på hur projektet framskrider kan kretskort komma att tillverkas för de analoga projekten, samt vid eventuella konstruktionsändringar kan kompletterande komponentbeställningar göras. 
 • Vecka 7: Sluttestning inför redovisningen. Aktuella tider, se tider.

Notera att de analoga projekten ska träffa sin handledare varje vecka för att följa upp resultaten, för att få tips och råd, och för att handledaren ska kunna hjälpa till med komponentbeställningar. Det rekommenderas därför att man gör upp om en fast mötestid som återkommer varje vecka.

Redovisningens skriftliga del:

Rapporten skall skrivas i enlighet med "Råd och riktlinjer för rapportskrivning vid linjerna D,E, och F." Rapporten färdigställs och lämnas till handledaren för bedömning och rättning samt lämnas vidare till opponent. Redovisningens muntliga del Presentationen ska vända sig till kollegorna på kursen och uppläggningen bör vara enligt:

 1. Överblick (sätt in det i rätt sammanhang)
 2. Problemställning (detta skall göras).
 3. Hur gjordes det (i mån av tid)
 4. Resultat (hur blev det)

Max 15 minuters presentation. Förklarande bilder. deltagare ska fungera som opponent på annat projekt.

 Godkännande:

För godkänt krävs:

 • Muntlig redovisning.
 • Opposition på kollegas redovisning.
 • Godkänd och inlämnad konstruktion.
 • Skriftlig rapport rättad och inlämnad.
 • Sammanfattning i HTML-format.
 • Verktygslådan inlämnad.

  Litteratur mm

Materiel och databöcker för att kunna genomföra kursen, finns tillgängliga på institutionen.