Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

ETSF05 Internetprotokoll, 2019/2020


Välkommen till kursen ETSF05 Internetprotokoll.

Kursen är en direkt fortsättning på kurserna ETS130 Kommunikationssystem och ETSF15 Komunikationssystem och nätverk som läses av C- respektive E-programmen. Internet och internetrelaterade protokoll har blivit den generella nätstruktur som all data- och telekommunikation bygger på. Denna kurs ger en överblick över dessa protokoll, och en fördjupning i några av dem, speciellt TCP och IP. Kursen ger också en god introduktion till routing, både teoretiskt och praktiskt.

Kursen använder online-verktyget moodle. Här hittar du duggor och online-diskussioner och här lämnar du in inlämningsuppgifter. Du loggar in med din STiL-id och en sk enrollment key. Nyckeln kommer att distribueras på föreläsningen.

Samläsning med ETSF10

Kursen ETSF05 läses över två läsperioder, Lp1 och Lp2. Under Lp2 samläses kursen med kursen ETSF10, med vissa undantag. Ett exempel på undantag är datacenterprojektet. Ett annat är den första föreläsningen i ETSF10. ETSF10 läses som valfri kurs av D4, Wireless etc.

Observera att båda kurserna har samma namn så var uppmärksam på skillnader.

För läsperiod två finns informationen på hemsidan till ETSF10.