lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIA06 Elektroteknik: Möjligheter och begränsningar

Projekt

2019/2020


Gruppindelning

Grupp # Namn
1 Alexandra
1 Moa
2 Astrid
2 Erik
3 Joséphine
3 Art
4 Daniel
4 Samuel
5 Maria
5 Lisa
6 Jacob
6 Abbe
7 Vonna
7 Erik
8 Stina
8 Clara
9 Matilda
9 Molly
10 Linus
10 Elin
11 Samuel
11 Dante
12 Lovisa
12 Andreas
13 Britta
13 Alexia
14 Elise
14 Nils
15 Alexandra
15 Linn