lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN35 Projekt i Elektro- och informationsteknik (I)

2019/2020 Ht2

Kursfakta


Kursansvarig: Maria Kihl
   
Lärare: Maria Kihl
   
Kursperiod: 2019-11-04 -> 2020-01-18
Poäng: 7.5 HP