lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN35 Projekt i Elektro- och informationsteknik

Första sida

2019/2020


Detta är en variant av vår projektkurs EITN35. Denna variant ges endast för I-studenter under lp2. Kursen har ingen schemalagd undervisning. 

Om du ska läsa kursen så maila kursansvarig Maria Kihl (maria.kihl@eit.lth.se) så fort som möjligt för att bestämma projekt. Du ska ha en första projektidé för att kunna läsa kurs men denna kan anpassas tillsammans med kursansvarig för att bli ett godkänt projekt.

Notera: Om du inte är I-student så ska du läsa den andra varianten av kursen (dvs en annan kurshemsida). Om du är I-student och vill läsa kursen i någon annan läsperiod än lp 2 så ska du också läsa den andra varianten av kursen. I den andra varianten måste du har ett överenskommet projekt med en av våra forskargrupper för att få starta kursen. Detta projekt ska du själv hitta.