Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Tentamen

EITF85 Elektromagnetisk fältteori, 2019/2020


2020-04-09
 
All information om tentan finns nu som anslag på Canvas. Endast de som är anmälda till tentamen kan logga in på kursen. 
 
Det är Anders Karlsson som ansvarar för tentan. Han nås på e-mail anders.karlssonATeit.lth.se  (AT=@).
 
Testa att loga in på kursen i Canvas. Kontakta Anders om något är oklart.
 
/Anders Karlsson