lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF85 Elektromagnetisk fältteori

Tentamen

2019/2020


Tentamen äger rum onsdag 30/10-2019 kl 14-19 enligt schemat.

Förhandsanmälan är obligatorisk till alla omtentor (ej ordinarie tentatillfälle för kursanmälda studenter). Anmälan till omtentan sker via studentportalen.