Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

EITF45 Computer Communication, 2019/2020


Kursen innehåller två unika laborationer. Du måste anmäla dig till laborationen under fliken "Anmälan". Båda laborationerna har förberedelseuppgifter och börjar med ett kunskapstest.

Lab 1: OSI L1 med Arduino (vecka 3-4)

Förberedelserna är obligatoriska och ska redovisas på labborationstillfälle. Manualen är det uppgifter som ska genomföras för att få godkänt på laborationen. Manualen bör läsas innan förberedelseuppgifterna påbörjas. Specifikationerna kan behövas för att lösa förberedelserna samt under laborationen. Såldes är det klokt om man är bekant med vad som finns i specifikationerna innan labben påbörjas. 

Notera att detta är första gången denna laboration ges, all feedback före, under och efter laborationen är således mycket välkommen. Vid feedback, kontakta William, på engelska. 

Detta är första gången denna laboration används. Era erfarenheter är mycket värdefulla. Fyll därför gärna i frågeformuläret

  1. Förberedeler [Eng: Preparations] (v4.1.2)
  2. Manual [Eng: Tasks] (v4.1.2)
  3. Specifikationer [Eng: Specifications] (v4.1.2)
  4. Skeleton5.ino

Lab 2: Networking (vecka 5-6)

Labhandledning kan laddas hem härifrån. Denna laboration startar med ett obligatoriskt prov som du måste få godkänt på för att få laborera. Om du inte får godkänt måste du hitta en ny tid att laborera.