Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Exercises

EITF45 Computer Communication, 2019/2020Vid frågor och/eller fel i lösningarna kontakta William.

Övning 1: Kodning och multiplexering - Läsvecka 1

Övning 2: Feldektering, felhantering och flödeskontroll - Läsvecka 2

Övning 3: IP, TCP och 802.11 - Läsvecka 3

Övning 4: Protokoll - Läsvecka 4

Övning 5: Routing och Networking - Läsvecka 5