lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF45 Datorkommunikation

Första sida

2019/2020


Välkommen till kursen i Datorkommunikation!

191114: Uppdaterade labmanualer för laboration 1

191114: Detta header-blad delas ut på tentan.

191113: Skeleton5.ino för laboration 1 är nu tillgänglig under Laborationer.

191111: Deadline för att anmäla grupp och ämne i projektet är den 15/11 kl.23:59! Ni ska vara 2 studenter i en projektgrupp, och ni måste tillhöra samma redovisningsgrupp. Anmälan av ämne görs i Canvas (se hemsidan för projektet). 

191111: Manualen för laboration 1 är nu uppdaterad.

191104: Nu är anmälan till laborationer och redovisningsgrupp öppen! Du hittar den under fliken "Anmälan" till vänster. Detta funkar endast när du sitter på skolans nät.

Kursen innehåller ett projekt med ett flertal obligatoriska delmoment. I projektet ska du tillhöra en redovisningsgrupp där du får en projekthandledare. Det är obligatorisk närvaro på den redovisning som sker i slutet av läsvecka 7. Det är även obligatorisk närvaro på ett handledarmöte i läsvecka 5 eller 6.

Kursen har en Facebook-grupp som det är frivilligt att gå med i.

Huvudbok är den svenska boken "Datakommunikation och Nätverk" av Maria Kihl och Jens A Andersson. Om du hellre vill ha en engelsk bok så kan du köpa den amerikanska boken W. Stallings "Data and Computer Communication". Böckerna säljs av KFS och vi kommer att ge läsanvisningar till båda böckerna.

Notera: Den nya upplagan av Datakommunikation och Nätverk kommer vid årskiftet men vi kommer att köra läsanvisningar till båda upplagor under flera år för att underlätta för er som köper begagnat. 

För frågor kring anmälan och registrering, kontakta vår kursadmin Erik Göthe. Du kan själv kursregistrera dig i Ladok. Om du ska omregistrera dig på kursen så kontaktar du Erik Göthe så fort som möjligt. 

För frågor om projektet, kontakta Kaan Bür.

För frågor om övningarna eller laborationer, kontakta William.

För andra frågor, kontakta kursansvarig Maria Kihl.