lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN65 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion

2018/2019 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Anders J Johansson
   
Lärare: Anders J Johansson
  Palmi Thor Thorbergsson
  Ulrike Richter
   
Kursperiod: 2019-01-21 -> 2019-03-23
Poäng: 7.5 HP