Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Inlämningsuppgifter

EITN65 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion, 2018/2019


Under kursens gång kommer det att läggas ut 5 inlämningsuppgifter och 1 projekt. Inlämningsuppgifterna ska göras individuellt, men det uppmuntras till diskussioner av uppgifterna sinsemellan. Projekten kommer göras i par. För att bli godkänd på kursen krävs det att du lämnar in rapporter för samtliga inlämningsuppgifter och projektet, som sen genomgår en pass/fail bedömning, och att du och din projektpartner gör en pitch på ert projekt.
 
Tanken med inlämningsuppgifterna är att ge möjlighet till fördjupning inom några av de modellerings- och analysmetoder som tas upp i kursen. Några exempel på vad som kan ingå i inlämningsuppgifterna är:
  • Att analysera hur nervcellens membranegenskaper påverkar hur cellen reagerar på inkommande signaler.
  • Att experimentera med mer eller mindre komplexa modeller av hela nervceller bl.a. för att undersöka hur den extracellulära signalen uppstår.
  • Att applicera diverse analysmetoder på uppmätta och simulerade neurala signaler för att se hur vi kan "lyssna på" aktiviteten hos nervcellerna i ett nätverk.

Inlämningsuppgifterna och tillhörande material tillhandahålls via Moodle, där även rapporterna lämnas in.