lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Mätning och modellering av centrala nervsystemet kommer presentera och ge baskunskaperna inom ett forskningsområde som idag är mycket populärt. De mest kända stora projekt inom området är:

Blue Brain Projekt

Human Brain Project

The BRAIN Initiative

I Lund har vi ett större initiativ inom området att mäta hjärnans signaler:

Neuro Nano Research Center

 

Detaljerna om kursen finns på sidorna Föreläsningar och Inlämningsuppgifter, och under Personal så presenteras de som kommer hålla i kursen. Våra emailadresser är:

Anders J Johansson: anders.j.johansson (at) eit.lth.se

Ulrike Richter: ulrike.richter (at) med.lu.se

Palmi Thor Thorbergsson: palmi_thor.thorbergsson (at) med.lu.se