lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN30 Internet inuti

2018/2019 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Mats Cedervall
   
Lärare: Mats Cedervall
   
Kursperiod: 2019-01-21 -> 2019-03-23
Poäng: 7.5 HP