Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Litteratur

EITN30 Internet inuti, 2018/2019


Litteratur

 

Kursbok är "TCP/IP Illustrated, Volume 1" av W. Richard Stevens. Den är publicerad på Addison-Wesley med ISBN 0-201-63346-9.

Den finns också i en "Second Edition" med
ISBN-13: 978-0-321-33631-6 och ISBN-10: 0-321-33631-3.

Båda versionerna fungerar som kurslitteratur.

TCP/IP Tutorial and Technical Overview
ETRAX Designers reference (pdf-format)
RFCs, request for comment, är standarden för Internetprotokollen.
Ett alternativt ställe finner du på RFCs.
Standarder för HTTP och WWW hanteras av World Wide Web consortium