lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN30 Internet inuti

Kursinformation

2018/2019


Kurskod: EITN30
Poäng: 7.5
Läsperiod: VT1
Kursansvarig: Mats Cedervall, rum E3111
Föreläsare: Per Zander och Torbjörn Söderberg, båda från Axis.
Laborationsassistent: Christian Rose
Kurssekreterare: Anne Andersson, rum E3152B