Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Laborationer

EITN30 Internet inuti, 2018/2019


Laborationerna är i EITs laborationslokal E4121 (4 våningen). Du har tillträde till dessa 24 timmar per dygn under hela VT1, dvs. nio veckor.
När är du klar med kursen? Jo, när dessa sidor levereras av den kod som du har skrivit och exekveras på en CD-server.
Laborationshandledningarna finner du här. Referenserna stämmer inte om du använder "Second Edition" av kursboken. Om du saknar något skall du kontakta Mats.
Hur fortskrider grupparbetena? Genom att respektive grupp meddelar Mats när de är klara med respektive laboration genereras en tabell som kommer att visas här.
Slutredovisningen skall ske innan fredagen den 22 mars 2019 klockan 12. Kontakta Mats för att boka en redovisningstid så snart som du anser att du är klar med laboration 6.
IP- och MAC-adresser till utrustningen hittar du här.