lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF90 Ellära och elektronik

Laborationer

2018/2019


Två frivilliga laborationer arrangeras under kursens gång. Du anmäler dig med din STIL eller LTH-id under fliken "Anmälan" nedan. OBS: systemet hanterar inte avanmälan.

Avsikten med laborationerna är främst att erbjuda praktiska erfarenheter av elektronik, där ni får tillfälle att själva koppla ihop en krets och göra grundläggande mätningar. Instruktioner till labbarna finns nedan.

  • Labb 1,2 Laboration 1 och 2 i häftet, del 1-4 (ingen rapport)