lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF90 Ellära och elektronik

Elektroniska frågor

2018/2019


Under kursens gång kommer formulär med frågor av diagnostisk karaktär att anslås på hemsidan http://elearning.eit.lth.se/moodle. Genom att besvara dessa får ni en repetition på det material som presenterats under veckan, och vid rätt lösning på samtliga erhåller ni 3 bonuspoäng på ordinarie tentamen (inte omtentamen). Testen kan göras hur många gånger som helst under en begränsad tid. Användarnamn och lösenord är era STIL-identiteter.

OBS! Vid första inloggningen kommer du få ett mail skickat till dig för bekräftelse, du behöver klicka på den länk som finns i detta mail för att bli registrerad i moodle-systemet.