lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF70 Datorteknik

Övningar

2018/2019


Lektioner går i läsvecka 1-4 på följande tider: 

  • Tisdagar 15-17
  • Onsdagar 10-12 
  • Onsdagar 13-15
  • Onsdagar 15-17 

Övningsmaterial

Övningar och laborationsuppgifter finns i samma häfte, se fliken Laborationer.
Alla övningsuppgifter ingår i kursen.