Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Elektroniska frågor

EITF70 Datorteknik, 2018/2019


Elektroniska frågor (Duggor)
 
Elektroniska frågor (duggor) är ett obligatoriskt moment där alla fyra duggorna ska vara godkända. Varje dugga består av ett antal frågor som väljs slumpmässigt. 
 
Instruktioner: 
Gå till hemsidan elearning.eit.lth.se och klicka på kursen Datorteknik (EITF70). Logga in med din STIL identitet. För varje dugga finns läsanvisningar.