Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursprogram

EITF70 Datorteknik, 2018/2019


Kursen består av ett antal föreläsningar, övningstillfällen, laborationer och redovisning av rapport. Kursen svarar mot 6 hp, vilket motsvarar 160 timmar arbete.

Kursmoment

  • Laboration (3hp, vilket motsvarar 80 timmar av arbete)
  • Duggor (elektroniska frågor) och tentamen (3hp, vilket motsvarar 80 timmar av arbete)

Slutbetyg

För att få slutbetyg 3 ska laboration och duggor vara godkända. OBS. För att få betyg 3 behöver du inte skriva tentamen.

För att få slutbetyg 4 och 5, gäller att laboration och duggor (elektroniska frågor) måste vara godkända och ett högre betyg kan fås genom att göra tentamen.

Övergångsregler

Övergångsregler berör dig som är förstagångsregistrerad på kursen 2017 eller tidigare

Följande gäller:

  • Om du saknar tentamensmomentet så kan du välja att följa det nya sättet att examineras eller följa det gamla sättet.
  • Frågor och svar om tentamensmomentet:
    • Hur väljer man? Svar: Om du vill följa det nya sättet så börjar du göra duggor och om du vill följa det gamla sättet så gör du inte några duggor.
    • Kan man välja båda? Svar: Nej, du kan bara välja ett alternativ.