Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Meddelanden

EITF70 Datorteknik, 2018/2019


Meddelanden

2019-03-14: Om du missat en (1) dugga finns en uppsamlingsdugga. Den är öppen från den 21:e mars till den den 26:e mars. 

2019-02-21: OBS, det är inga laborationer den 28:e februari, 1:e mars och 4:e mars. 

2019-02-12: De som är anmälda till laboration i sal E:4119 på fredagar laborerar i sal E:4118. 

2019-01-26: En uppdaterad laborationsmanual finns nu tillgänglig under fliken "Laborationer".

2019-01-26: Labbutrustning finns nu i E:4118 att använda för att testa hemuppgifterna. 

2019-01-24: "Enrollment key" för duggor är: EITF70-19

2019-01-23: Om du har några frågor kring laborations- eller övningsuppgifter, läs under fliken laborationer. Om något är oklart, kontakta Christoffer Cederberg

2019-01-22: Det är nu möjligt att anmäla sig till laborationstillfällen. 

2019-01-21: Övningar/lektioner börjar i vecka 4 (läsvecka 1) och laborationerna börjar i vecka 5 (läsvecka 2). 

2018-12-18: För sen kursregistrering, se till att du är terminsregistrerad på www.student.lu.se och skicka sedan ett email till Erik Göthe (klicka på länken) där du anger att du vill kursregistrera dig. Glöm inte att ange kurskod, namn och personnummer. 

2018-11-07: Deltagarlista kommer cirklureras vid de 3 första föreläsningarna. 

2018-11-07: Laborationsutrustning kommer stå framme i laborationssal så det går att laborera när det passar. 

2018-11-07: Anmälan till laborationer, anmäl till ett tillfälle (t ex tisdag) och sedan är det samma tillfälle (tisdagar) för alla laborationer.  

2018-11-07: Regler kring tentamen, t ex anmälan, se Tentamen

2018-11-07: Om du är intresserad att vara kursombud så anmäl dig med ett mail till Erik Larsson