lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF70 Datorteknik

Anmälan

2018/2019


User: Password:
User: Använd id från student.lth.se eller STIL.
Password: Användarens personnummer (YYMMDDXXXX).

Laborationer