Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Litteratur

EITF70 Datorteknik, 2018/2019


D. A. Patterson and J. L. Hennessy, Computer Organization and Design - the Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann.

Läsanvisningar  

Om du använder en annan version, titta i "Table of Content" och jämför med läsanvisningarna ovan. 

Här är ett antal instuderingsfrågor som kan underlätta lärandet. Frågorna är inte typiska tentafrågor, utan är just instuderingsfrågor. 

Här är lite hjälpmedel för att underlätta lärandet: 

Observera att det är en externa länkar, så vi tar inte ansvar för eventuella problem, och vi kan så klart inte göra underhåll, och också att sidorna innehåller en hel del som inte ingår i kursen. 

Under 2018 visade det sig att visa processorer har säkerhetsproblem. Här är en artikel som försöker förklara. Artikel (pdf) och länk